BESTYRELSEN I FCBH

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

FCBHs ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en Centerleder, der under ansvar over for institutionsbestyrelsen varetager den daglige, administrative og pædagogiske ledelse og drift af institutionen.

Institutionsbestyrelsen består af 7-8 medlemmer, hvoraf flertallet er forældrevalgte.

Bestyrelsen mødes typisk 4-6 gange om året og påser, at FCBHs administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål.

Ønsker du at kontakte institutionsbestyrelsen bedes dette gøres via mail.

Bestyrelsen kan kontaktes via forretningsudvalgets mail: fu@fcbh.dk