Klubtorama henvender sig til børn og unge i alderen 10-14 år med fritidsklub i dagtimerne og juniorklub om aftenen.
Man kan komme i juniorklub i 6. & 7.klasse

Vi holder til i en hyggelig gammel villa med mange rum og masser af plads til aktiviteter og en dagligdag præget af kreative muligheder og godt med krudt på!

I Klubtorama lægger vi vægt på nærværet, den gode tone og det at blive set og mødt på en respektfuld måde, når man kommer i klub. Vi er opmærksomme på den enkeltes trivsel og vægter at alle har mulighed for at indgå i et fællesskab. Vi har fokus på gensidig respekt og ligeværdige relationer og gennem vores aktiviteter er der mulighed for at danne relationer og venskaber på tværs af alder, køn, etnicitet og interesser. Vi ønsker at møde alle i øjenhøjde og forsøger at skabe gode dialoger som udfordrer og er lærerige.

I personalegruppen besidder vi hver især forskellige kompetencer og interessefelter. Det gør at vi kan favne bredt over flere aktiviteter og på den måde appellere til forskellige børnegrupper. Vi forsøger at skabe en god stemning i klubben indeholdende en masse humor, så hverdagen bliver hyggelig, afslappet og tryg for alle.

Klubtorama arbejder efter disse værdisætninger:
– Tag vare på din og andres fritid
– For at behandle alle ens er vi nødt til at behandle forskelligt
– Klubben er noget vi har sammen

Vi ses i KLUBTORAMA

Se et udvalg af vores aktiviteter i den kommende tid ved at trykke på enten Fritidsklub eller Juniorklub nedenfor.