OM FCBH

FCBH er en selvejende institution etableret august 2016, hvis formål er at drive klubtilbud til børn og unge i alderen 10-18 år. Et af vores mål er at skabe et stærkt og attraktivt fritidstilbud for alle de mange børn og unge i Brønshøj-Husum området.

Centeret består pt. af 7 matrikler (se klubber) fordelt i postdistriktet 2700 Brønshøj og en enkelt i 2720 Vanløse. Vi modtager primært børn fra områdets 5 kommunale skoler samt en enkelt privatskole.

Når man er indskrevet i centeret har man adgang til aktiviteter på alle matrikler. 

I praksis er det dog således at man har sin base på en konkret lokation, og der fra tager ”på visit” fulgt af personale.

FCBH er tilknyttet paraplyorganisationen Børneringen.  www.borneringen.dk

ADMINISTRATIONEN

Langt de fleste administrative opgaver er centraliseret og varetages af fritidscentrets fælles administration. Denne ”stabsfunktion” har til opgave at understøtte og betjene afdelingernes mangeartede opgaver, her under lønadministration, medlemsindmeldelser, bogføring af bilag osv.

Administrationen har ligeledes til opgave at betjene bestyrelse samt øvrig ledelse.

Der kan være perioder med travlherd på telefonen, så send gerne en mail til os på info@fcbh.dk så svarer vi så hurtigt vi kan!

OPSØGENDE TEAM

Det Opsøgende Teams primære opgave er at bygge bro til FCBH’s klubber, lokale foreninger og ungdomsuddannelser generelt. Derudover udfører vi også opsøgende og tryghedsskabende indsatser i de områder og perioder, hvor unge færdes i det offentlige rum, på en uhensigtsmæssig måde. Der er i disse tilfælde fokus på kriminalitetsforebyggende og relationsdannende arbejde.

Målgruppen er alle unge i bydelen mellem 10 og 18 år, men der er et særligt fokus på udsatte unge, som har brug for en hjælpende hånd. Derfor vil en stor del af arbejdet foregå i socialt belastede boligområder i tæt samarbejde med lokale menneskelige og professionelle ressourcer.

For at kunne bygge bro og henvise til det bedste tilbud for den enkelte, er det helt centralt, at teamet har et solidt kendskab til hele bydelens ressourcer og indgår i tæt samarbejde med lokale professionelle. Vores netværk består blandt andre af; SSP,  Københavns kommunes forvaltninger, lokale idrætsanlæg, almennyttige foreninger, rådgivningscentre, boligselskaber og naturligvis har vi et indgående samarbejde med øvrige opsøgende teams, fra bl.a. Tingbjerg, Bispebjerg Syd/Ydre Nørrebro og Vanløse og arbejder kontinuerligt på, at udvide og styrke dette netværk.