PÆDAGOGISK TILSYN

Det er selvfølgelig vigtigt, at de mange gode pædagogiske intentioner bevæger sig fra skrivebord til børneliv/ungeliv. Derfor bliver der hvert år gennemført et tilsyn med det pædagogiske arbejde. Tilsynet udføres af pædagogiske konsulenter gennem observationer af børnenes/de unges hverdag i institutionen og dialoger med personale og forældre.

Det årlige tilsyn dokumenteres i en tilsynsrapport, som præsenteres og drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde.

Du kan se vores nyeste tilsynsrapport og læse mere om det pædagogiske tilsyn på Københavns Kommunes hjemmeside her: Pædagogisk tilsyn i fritidstilbud | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)